Skip to main content

Trực tiếp

Mua sắm

Khơi dậy mong muốn của khách hàng về các sản phẩm mới nhất của bạn bằng cách đưa hoạt động thương mại điện tử vào chương trình phát sóng trực tiếp.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN

Đường hướng phát triển BeLive

Hệ thống nội dung tất cả trong một

Quản lý hàng tồn kho và video mua sắm trực tiếp của bạn bằng hệ thống quản lý nội dung thân thiện với người dùng.

Bạn sở hữu

dữ liệu

Có toàn quyền sở hữu tất cả dữ liệu người xem và luồng trực tiếp.

Nhà cung cấp video trực tiếp hoàn toàn tùy chỉnh

Có một ý tưởng độc đáo cho một tính năng? Chúng tôi rất muốn nghe về điều đó.

Như đã thấy trên ZALORA

BeLive Technology là đối tác công nghệ trực tiếp độc quyền cho nền tảng thương mại điện tử phát trực tiếp của Zalora, Z-LIVE.

  • Tích hợp toàn bộ luồng trực tiếp với công nghệ mua sắm trực tiếp vào ứng dụng Zalora
  • Các tính năng tùy chỉnh và phát triển màn hình chính Z-LIVE
  • Bảo trì Z-LIVE sau khi ra mắt bởi BeLive
  • Cấu hình dữ liệu mở rộng với các luồng trực tiếp để nâng cao các kênh tiếp thị
  • Hệ thống quản lý nội dung tùy chỉnh để phù hợp với các hoạt động đa quốc gia
ĐĂNG KÝ BẢN THỬ VIDEO TRỰC TIẾP

Bắt đầu với mua sắm trực tiếp ngay hôm nay.

Thu hút khán giả hơn bao giờ hết và tăng doanh số bán hàng trực tuyến của bạn.

ĐĂNG KÝ BẢN THỬ VIDEO TRỰC TIẾP
BeLive | Live Stream Solutions for Business