Skip to main content

Chọn một kế hoạch phù
hợp với nhu cầu của quý vị

STANDARD

Trải nghiệm thương mại trực tiếp

Lợi ích chính của Standard:

 • Dung lượng lưu trữ miễn phí lên tới 50 GB
 • Số phút phát trực tuyến miễn phí lên tới 20.000 phút mỗi tháng
 • Lượt xem video ngắn miễn phí lên tới 100.000 mỗi tháng
 • Không giới hạn người xem cùng lúc
 • Lưu và lưu trữ các buổi phát trực tiếp
 • Tải lên video đã ghi
 • Kiểm duyệt phát trực tiếp
 • Tốc độ bit thích ứng
 • Phát trực tiếp và phân tích video

PRO

Nâng cao khả năng tương tác phát trực tiếp của bạn

Tất cả các lợi ích của Standard, cộng với:

 • Dung lượng lưu trữ miễn phí lên tới 200 GB
 • Số phút phát trực tuyến miễn phí lên tới 100.000 phút
 • Lượt xem video ngắn miễn phí lên tới 500.000
 • Mã phiếu thưởng trong luồng
 • Công cụ tương tác trực tiếp
 • Tùy chỉnh chủ đề trình phát video
 • Tích hợp thương mại điện tử
 • Hỗ trợ webcam / OBS
 • Video phân nhánh tương tác
 • Trình biên tập video tích hợp
 • Webhook (dành cho tích hợp)

So sánh các gói

TÍNH NĂNGSTANDARDPRO
PHÁT TRỰC TIẾP
Trình phát trực tiếp
Các chương trình trực tiếp được ghi lại
Bảng điều khiển phát trực tiếp
Lưu trữ miễn phí50 GB200 GB
Số phút phát trực tuyến miễn phí (mỗi tháng)20 000100 000
Lượt xem video ngắn miễn phí (mỗi tháng)100 000500 000
Tài khoản máy chủ 20100
Tài khoản quản trị 14
Hỗ trợ webcam / OBS
Đồng phát sóng
Công cụ tương tác trực tiếp

Câu đố, thăm dò ý kiến, xếp hạng, thông báo, rút thăm may mắn

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Tải lên sản phẩm không giới hạn
Tiền tệ không giới hạn
Tải lên hàng loạt sản phẩm
Mã phiếu thưởng
Tích hợp thương mại điện tử
THƯƠNG HIỆU & TÙY CHỈNH THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG
Chủ đề trình phát video có thể tùy chỉnh
Chủ đề màn hình trực tiếp có thể tùy chỉnh
Overlay logo thương hiệu
CÔNG CỤ VIDEO
Video ngắn và overlay tương tác
Danh sách phát và bố cục
Phân nhánh video tương tác
Trình biên tập video

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐẦU CUỐI

Phù hợp với nhu cầu của quý vị

Các tính năng hoàn toàn tùy chỉnh, chẳng hạn như:

 • Tính năng xã hội
 • Phát trực tiếp nhiều máy chủ
 • Tích hợp thương mại điện tử hoàn chỉnh
 • Kiếm tiền (bán vé, đăng ký, tiền boa, v.v.)
 • Trò chơi mini tương tác
 • Tặng quà trực tuyến (2D/3D)
 • Trận chiến giữa các streamer
 • Video 360 độ
 • Hỗ trợ trên thiết bị di động (iOS/Android) và Web

BeLive Live Streaming is a powerful solution that empowers businesses and content creators to reach their audience through live streaming. With an easy-to-use interface and cutting-edge features, BeLive Live Streaming is the perfect solution for anyone looking to take their online presence to the next level. On this page, we’ll take a closer look at BeLive Live Streaming’s pricing plans and how they can help you grow your brand.

BeLive Live Streaming offers several pricing plans, each with its own unique set of features and benefits. BeLive Live Streaming’s LORA is an incredibly useful tool that can help you save time and focus on creating great content. LORA comes with two tiers, Standard and Pro. The Standard plan is perfect for those just starting with live streaming and includes basic features such as live broadcasting, chat, and adding featured products. The Pro plan is great for those looking to add more interactive features such as live quizzes, live polling, ratings and video branching.

In addition to these LORA plans, BeLive Live Streaming also offers a custom pricing option for those who need more personalized solutions. The custom pricing option includes end-to-end development services, ensuring that you get the exact features and functionality you need to achieve your goals. For instance, the Enterprise plan is designed for businesses who need the most advanced features such as virtual gifting, AI-powered analytics, and password-protected livestreams for different membership tiers.

One of the most exciting features of BeLive Live Streaming is its Live Commerce functionality, which allows you to sell products directly during your live stream. With this feature, you can engage with your audience in real-time, answer their questions, and make sales all in one place. This is an incredibly powerful tool for businesses looking to increase their sales and grow their customer base.

In conclusion, BeLive Live Streaming offers a variety of pricing plans to fit your needs, whether you’re just starting out with live streaming or you’re a seasoned professional. With its advanced features, including Live Commerce and LORA, BeLive Live Streaming is the perfect solution for anyone looking to grow their brand through live streaming. Whether you’re a small business or a large enterprise, BeLive Live Streaming has the tools you need to succeed.