Skip to main content

Xã hội

Trực tiếp trên mạng xã hội

Tạo trải nghiệm phát trực tiếp phong phú cho từng người dẫn chương trình và người xem với khả năng tương tác nâng cao.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN

Đường hướng phát triển BeLive

Giải pháp phát trực tiếp hoàn toàn tùy chỉnh

Có mọi thứ trong thương hiệu của bạn, dành cho những khách hàng duy nhất của bạn.

Dữ liệu trong tầm tay bạn

Trang bị cho nhóm của bạn thông tin chi tiết dữ liệu chuyên sâu từ nền tảng của bạn.

Luôn luôn vượt bậc

Chúng tôi coi trọng các mối quan hệ khách hàng của chúng tôi. Chia sẻ mạng lưới tài nguyên của chúng tôi để đạt được mục tiêu của bạn.

Như đã thấy trên Rakuten

Công nghệ BeLive là giải pháp phát trực tiếp được chọn cho ứng dụng Rakuten Nhật Bản, Rakuten LIVE!

  • Nền tảng phát trực tiếp nhãn trắng đầy đủ
  • Phát triển toàn diện bao gồm UX/UI
  • Tích hợp hoàn toàn luồng trực tiếp với hệ sinh thái của Rakuten
  • Các tính năng phát trực tiếp tương tác tùy chỉnh như tặng quà ảo
  • Bảo trì và vận hành ứng dụng sau khi ra mắt bởi BeLive
ĐĂNG KÝ BẢN THỬ VIDEO TRỰC TIẾP

Bắt đầu với phát trực tiếp trên mạng xã hội ngay hôm nay.

Các tính năng cực kỳ hấp dẫn sẽ thu hút người xem quay lại để xem thêm.

ĐĂNG KÝ BẢN THỬ VIDEO TRỰC TIẾP
BeLive | Live Stream Solutions for Business